Quy định mới cản trở thoái vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Một số quy định về tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược trong việc thoái vốn nhà nước. Theo Nghị định số 126/2017 / NĐ-CP, có hiệu lực vào đầu năm nay, để tham gia vào việc mua cổ phần của DNNN tư nhân, tiền gửi yêu cầu cho nhà đầu tư chiến lược tăng từ 10% lên 20% tổng giá trị cổ phiếu đã đăng ký.

Nguy cơ Việt Nam sẽ giảm nhà đầu tư nước ngoài

Theo luật sư Sung Mee Hong, luật sư M & A tại Công ty Luật Lee & Ko của Hàn Quốc, theo nghị định, nếu có từ hai nhà đầu tư chiến lược trở lên và họ đăng ký mua nhiều hơn số cổ phần được đề xuất bán cho nhà đầu tư chiến lược trong kế hoạch tư nhân được phê duyệt, việc bán cổ phiếu sẽ được thực hiện thông qua đấu giá trên giao dịch chứng khoán.

Xem thêm: Thủ Thiêm Lake View

Quy định này sẽ gây khó khăn cho các nhà đầu tư chiến lược đàm phán quyền của họ, Hồng nói thêm rằng sẽ không có quá trình thẩm định, cản trở các nhà đầu tư tiềm năng khi họ xem xét tham gia vào quá trình đấu thầu. Ngoài ra, theo Nghị định 126, chỉ có DNNN, trong đó nhà nước tiếp tục nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ sau khi cổ phần hoá, được quyền chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Cản trở đầu tư 1

Nghị định cũng quy định rằng ít nhất 20% cổ phần trong một DNNN tư nhân phải được bán công khai trong khi một nhà đầu tư chiến lược không thể nắm giữ hơn 30% vốn điều lệ. Hầu hết các nhà đầu tư chiến lược của Hàn Quốc, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược hoạt động trong cùng ngành với các DNNN tư nhân, đều mong muốn giành được quyền cổ đông đa số.

Các ràng buộc quy định trong thời gian ngắn sẽ làm ảnh hưởng rất lớn

Ông Vũ Quang Thịnh, tổng giám đốc của Dynam Capital, cho biết, để xử lý một thương vụ M & A, chi phí rất tốn kém với hàng trăm nghìn đô la Mỹ để thuê luật sư và kiểm toán viên. Người ta ước tính rằng việc thuê tư vấn M & A tốn khoảng 2-8% giá trị của thỏa thuận. Như vậy, giá thực tế để mua một cổ phần không hề rẻ, nhà đầu tư nước ngoài không dễ dàng kết luận về một thỏa thuận vì họ thường xem xét.

Nghị định 126 cũng quy định rằng các cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện phải được hoàn thành sau IPO và trước cuộc họp cổ đông chung đầu tiên. Quy định này đã khiến một số DNNN bao gồm PV Power và PV Oil không tìm được nhà đầu tư chiến lược.

Trong cuộc họp cổ đông lần đầu tiên vào giữa năm, PV Power thông báo sẽ hủy bỏ kế hoạch đầu tư chiến lược đã được phê duyệt trước đó và chuyển nhượng cổ phần này cho PetroVietnam, đại diện cho vốn nhà nước trong công ty.

Cản trở đầu tư 2

Theo Chủ tịch PV Power Hồ Công Kỳ, thời gian bốn tháng là quá ngắn để công ty hoàn thành việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược vì kế hoạch tư nhân hóa của nó đã được phê duyệt vào đầu tháng 12 năm ngoái.

Nhà kinh tế học Nguyễn Trí Hiếu đồng ý rằng tiến hành thẩm định (quá trình điều tra doanh nghiệp trước khi ký hợp đồng) mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với các DNNN lớn có cấu trúc tài sản phức tạp. Ông nói quá trình này thường mất khoảng một năm.

Tags: Thủ Thiêm Lakeview

Quy định mới cản trở thoái vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài
5 (100%) 3 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.